• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
در این مقاله تقویت سازه های بتن آرمه با دیوارهای برشی فولادی بررسی شده است و این سیستم ها برای تقویت سازه های بتن آرمه در حال سرویس در راستای کاهش هزینه های