• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت امنیت اطلاعات 31 اسلاید


مقدمه حفظ امنیت اطلاعات به معنای واقعی، از طریق اجرای یک سری فرآیندها و رویه ها به منظور جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به اطلاعات و محصولات، و همچنین پیشگیری از تغییرات با حذف آنها است. این اقدامات در مواقع مختلف توسط افرادی که مسئول امنیت اطلاعات در سازمان هستند، به عنوان حفاظتی از منابع موجود در نظر گرفته می شود. سرمایه گذاری در امنیت اطلاعات دارای مزایایی اساسی است: کاهش احتمال اختلال در ...