• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله سیستم هیدرولیک زانتیا


سیستم هیدرولیک زانتیا مقدمه انجام سردمیهای ‏Km‏۱۰۰۰ ، ‏Km‏۱۵۰۰۰ ، ‏Km‏ ۳۰۰۰۰، ‏Km‏ ۴۵۰۰۰ ، ‏Km‏ ۶۰۰۰۰ ، ‏Km‏ ۷۰۰۰۰، تعویض روغن ‏LHM‏ ، تعویض لنت جلو و عقب، تنظیم ارتفاع، تست موتور با ‏دستگاه، تعمیر پمپ هیدرولیک، تعویض تسمه قائم، تعویض چراغهای جلو ، پیاده و سوارکردن ‏رادیاتور کولر، تست موتور با دستگاه کلزیا، تعویض ‏Air pump‏ (۱۸۰۰) ، تعویض اگزوز ، ‏تعمیر سرسیلندر ( کامل ) ، تعویض بلبرینگ چرخهای جلو و ...