• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله مدل دینامیک مقیاس کامل ضربه گیرهای MR برای کاربردهای مهندسی عمران

مدل دینامیک مقیاس کامل ضربه گیرهای MR برای کاربرد های مهندسی عمران چکیده مقاله ضربه گیرهای MR و مگنتورلوژیکان از جمله وسایل جدید برای کاهش ارتعاش ساختمان هستند بدلیل سهولت مکانیکی آنها ، محدوده دینامیکی وسیع نیازهای به نیروی کم ظرفیت نیروی زیاد ، و نیرومندی این وسایل باتقاضاها و محدودیت های کاربرد بخوبی هستند تا وسایل جالب محافظت کردن سیستم های فراساختمار عمران را در مقابل بارهای زیر زمینی لرزه وبا وجدی پیشنهاد ...