• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولطرح توجیهی کارخانه تولید پوشاک کودکان

احداث کارخانه تولید پوشاک کودکان طرح کارآفرینی و طرح توجیهی خلاصه اجرایی (مدیریتی): ایجاد یک کارخانه تولید پوشاک کودک که سازمانی تولیدی است که انتفاعی و جهت رسیدن به سود و بالا بردن ارتقاءِ سطح کیفی پوشاک کودکان و اشتغال زایی برای ۲۰۰ شغل مستقیم و ۵۵۰ شغل غیرمستقیم است. طرح توجیهی تولید پوشاک بچه گانه فهرست مطالب خلاصه اجرایی (مدیریتی) بخش اولیه (نمای ذهنی) بیان آرمان های کسب و کار بیان ماموریت کسب و کار برنامه های مدیریتی و سازماندهی معرفی شرکاء ...