• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولگزارش تخصصی ایجاد انگیزه و نگرش مثبت نسبت به درس ریاضی در دانش آموزان

ایجاد انگیزه و نگرش مثبت نسبت به درس ریاضی در دانش آموزان چکیده گزارش تخصصی درس ریاضی در مدارس ابتدایی برای برخی از دانش آموزان درس مشکل‌آفرین شده است تا جایی که دانش آموزان نسبت به حل مسایل به دیگران تکیه می کنند . که تکرار این کار برای این عده از دانش آموزان باعث عدم علاقه ، عدم انجام تکالیف درست ، اضطراب عدم اعتماد به نفس و … در برخی از دانش ...