• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله نقش و اهمیت تکنولوژی در زندگی انسان

نقش و اهمیت تکنولوژی در زندگی انسان تکنولوژی و رسانه یکی از عواملی که دنیای مدرن را تحت تاثیر خود قرار داده است گوناگونی رسانه ها و فضایی که رسانه ها ایجاد کرده اند باعث بالا رفتن سطح اگاهی و دانش عمومی و فرهنگ شده است گسترش رسانه ها شاخصی برای توسعه فرهنگی جوامع امروز محسوب می شود با توسعه فرهنگی که رسانه ها عامل اصلی ان هستند خود اگاهی جمعی گسترش یافته است ...