• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله ژئوتوریسم روستای تاریخی کندوان

ژئوتوریسم روستای تاریخی کندوان چکیده مقاله روستای کندوان از دیدگاههاگ مختلف از جمله باستانشناسی» زمینشناسی، آب شناسی، صنایع دستی و گردشگری بسیار مهم و قابل توجه بوده و در نوع خود بی نظیر می باشد. از نظر زمین شناسهی منطقه کندوان بخشی از کوههای آتشفشانی محسوب میشود. خانههای این روستا در داخل ساختارهای سنگی مخروطی شکل و فرسایشی تشکیل شده از سنگهای آتشفشانی ، ساخته شدهاند. در این مقاله علمی ضمن تشریح موقعیت و ...