• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت آشنایی با اقوام لر

آشنایی با اقوام لر پاورپوینت آشنایی با اقوام لر به همراه افکتهای مختلف در قالب ۲۳ اسلاید مقدمه: نام قومی ایرانی است که در باختر و جنوب باختری ایران زندگی می‌کنند. زبان لری خویشاوند نزدیک زبان فارسی و به همراه فارسی از شاخه فارسی‌تبار دسته جنوب باختری زبان‌های ایرانی است. ویژگی‌های زبان لری نشان می‌دهد که چیرگی زبان‌های ایرانی در منطقه کنونی لرستان در دیرینه‌ شناسی باستان بیشتر از سوی ناحیه پارس صورت گرفته تا ...