• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت ارتباط شبکه های عصبی با DSS


مقدمه تصمیم‌گیری مدیران اغلب به تحلیل و پیش‌بینی آینده اختصاص دارد، اما همیشه با عدم اطمینان همراه است، و هیچ قطعیتی در مورد آینده وجود ندارد. رفتار پدیده‌های طبیعی در جهان به صورت غیرخطی است و سازمان‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از طرف دیگر، تصمیم‌گیری‌های راهبردی مدیران به تحلیل کمی و کیفی نیاز دارد و برای آن نیازمند پردازش داده‌های کمی و دانش کیفی است. یکی از روش‌های مهم در تحلیل ...