• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله مالیات و سیستم های مالیاتی


مالیات و سیستم های مالیاتی انواع سیستمهای مالیاتی و توضیح هر یک مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی همانطور که از عنوان مشخص است نوعاً مالیاتی است که به تناسب درصد با رعایت شرایط خاص از حقوق افراد ، دستمزد آنان یا از درآمد سالانه آنها در جریان کسب و پیشه یا ارائه خدمات و یا از درآمد حاصل از اجاره مستغلات و یا سایر درآمدهای مشروعی که ممکن است یک شخص حقیقی در جریان فعالیت ...