• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
آیه مباهله از آیات مهم اعتقادی قرآن کریم است و به عملی اشاره دارد که پس از بی ثمر بودن مناظره ها و استدلالات برایاثبات یک حقیقت مورد استفاده قرار می گیرد.