• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت آفات گندم 110 اسلاید


آفات گندم عبارتند از موجودات زنده‌ای که توانایی تخریب اجزای مختلف گندم مانند برگ‌ها، ساقه‌ها و دانه‌ها را دارند. این آفات با خوردن و تغذیه از گیاه، مشکلات مختلفی ایجاد می‌کنند که به تنزل عملکرد گندم، تلفات اقتصادی برای کشاورزان و کاهش کیفیت محصول منجر می‌شود. پشه گندم مشخصات پرنده‌های شته بی‌بال دارای بدنی دوکی شکل هستند و شاخک‌های آنها روی پایه‌هایی که با دقت مشاهده می‌شوند، قرار دارند. طول شاخک‌ها به نصف طول بدن ...