• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن در شرکت گلرنگ


مقاله مدیریت با عنوان مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن در شرکت گلرنگ بخشی از چکیده استقرار مدیریت عملکرد در سازمان ها بسیار پیچیده است. اکثر سازمان های موفق دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. در این مقاله مه خلاصه یک مقاله مطالعاتی در مورد مدیریت عملکرد در یک سازمان خصوصی است ابتاد مفاهیم کلی مربوط و ارتباط این مفاهیم با یکدیگر بررسی شده سپس رویکرد استفاده شده در سازمان های متعالی ...