• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

اقدام پژوهی پرخاشگری (نام دانش اموز)


چکیده اقدام پژوهی پرخاشگری یک نوع واکنش هیجانی است که طی آن افراد به صورت ناخودآگاه به فشارها و ناکامی‌های شخصی واکنش نشان می‌دهند. این واکنش ممکن است به شکل‌های حمله‌ آمیز، تجاوزی و پرخاشگرانه بروز یابد. پرخاشگری به عنوان یک مشکل اجتماعی و بهداشتی مورد توجه قرار دارد و شناخت عوامل موثر در آن می‌تواند در پیشگیری و مدیریت آن کمک کند. فهرست چکیده مقدمه بیان مساله شواهد یک انتخاب راه حل اعتبار بخشی راه حل اجرای راه حل شواهد ...