• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

ترجمه مقاله فایده های سازمان تجارت جهانی word trade organization


سازمان تجارت جهانی (ویتو) سازمان بین‌المللی معترف به آن است که در سال 1995 تأسیس شد. ویتو وظیفه‌ی تعیین قوانین و مقررات مربوط به تجارت جهانی و تسهیل تجارت بین کشورها را داراست. این سازمان تجارت جهانی به تعامل کشورهای مختلف جهان در زمینه‌های مانند تعرفه‌ها، موانع غیرتعریف شده، و حقوق مالکیت معنوی پرداخته و بر مبنای اصول عدالت و برابری عضوانه به تسویه و تفاوت‌های تجاری می‌پردازد. ویتو همچنین به ایجاد ...