• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت الگوریتم کلونی مورچه ها


الگوریتم کلونی مورچه ها (ACO) یک الگوریتم بهینه‌ سازی مبتنی بر مفهوم رفتار مورچه‌ ها در جمع‌ آوری غذا و ایجاد مسیرهای بهینه است. در ACO، مورچه‌ ها به ترشح فرمون‌ ها می‌پردازند که نشانگر مسیرهای پیشین است. سایر مورچه‌ها این فرمون‌ها را شناسایی کرده و مسیرهای بهینه را بر اساس میزان فرمون در آنها انتخاب می‌کنند. این الگوریتم در مسائل مختلف از جستجو و مسیریابی تا بهینه‌سازی مسائل پیچیده با موفقیت ...