• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت تحلیل و بررسی معماری پست مدرن

پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری پست مدرن خلاصه ای از مطالب از دهه شصت میلادی، موضوع پست مدرن در معماری به صورت یک سبک مهم مطرح شد و آغازگر این سبک یکی از شاگردان لویی کان به نام رابرت ونچوری است. کتاب پیچیدگی و تضاد در معماری اثری از ونچوری در این کتاب ونچوری اصول فلسفی و جهان بینی معماری مدرن را زیر سوال برد. وی بینش کنو مدار را رد کرد و به جای آن ...