• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت معماری سرویس گرا و سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار

پاورپوینت معماری سرویس گرا و سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار سازمان های نوین – اهداف راهبردی سازمان های نوین – افزایش اثربخشی و کارایی سازمان – کسب جایگاه مناسب در بین رقبا – بالا رفتن رضایت مشتریان راه حل چیست؟ – استفاده از سیستم های مدیریتی مناسب جهت هدایت سازمان – استفاده از فناوری های مناسب برای فرموله کردن سیستم های مدیریتی IT به عنوان توانمند ساز – برای رسیدن به اهداف راهبردی سازمانی و بهبود سازمان باید از ابزارهای ...