• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت طراحی معماری – تحلیل مجتمع فرهنگی

طراحی معماری – تحلیل مجتمع فرهنگی مقاله طراحی معماری – تحلیل مجتمع فرهنگی ۱۱۹ اسلاید تحلیل و بررسی مجموعه های فرهنگی فهرست تعریف فرهنگسرا فرهنگسرا چیست؟ اهداف اجتماعی تعریف فرهنگ تعریف فراغت مراکز فرهنگی فواید و مزایای مجموعه های فرهنگی بخش اول : معرفی وآنالیزچند موزه فرهنگسرا بوستان مدارک فرهنگسرا تحلیل فرهنگسرا فرهنگسرای سیمرغ بخش دوم : تجزیه و تحلیل و آنالیز سایت: بررسی سایت درمقیاس بافت عملکردها در بافت عناصر شاخص در بافت هندسه و شکل سایت حوزه بندی ورودی ها دیدومنظر ورودی موزه گوگنهایم (فرانک لویدرایت) مدارک موزه تصاویر موزه گوگنهایم ماکت موزه تجزیه و تحلیل موزه گوگنهایم سازه سیرکولاسیون جز به کل تقارن و ...