• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت انواع گوشه سازی گنبد


انواع گوشه سازی گنبد بخشی از پاورپوینت معماری اسلامی گنبد در معماری پوشش گنبد در ایران پیشینه ای دیرینه دارد.کمبود چوب های استوار و کشیده که در حقیقت عنصر اصلی پوشش تخت است سبب شده است که پوشش سغ و گنبد رواج پیدا کند و بخصوص در دهانه تخت جای پوشش تخت را بگیرد. قدیمی ترین شکل های منحنی در پوشش زیرین چغازنبیل متعلق ب هزاره دوم دیده شده است .با وقفه طولانی در دوران هخامنشی و ...