• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله اقتصاد کلان

اقتصاد کلان شاخه‌ای از علم اقتصاد است که با کارایی، ساختار، رفتار و تصمیم‌ گیری اقتصاد در سطح کلان سر و کار دارد اقتصاد کلان چکیده مقاله در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندی های زندگی به وسیله منابع محدودی که خداوند در دسترس انسانها گذارده است . نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یکسان نمی ماند ، بلکه با پیشرفت هایی که در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، ...