• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود مقاله رهبری و مدیریت آموزشی


رهبری و مدیریت آموزشی بخشی از متن مقاله: بنابه تعریف کیمبل وایلز، رهبری آموزشی عبارت از یاری و مدد به بهبود کار آموزشی است و هر عملی که بتواند امر آموزش و یادگیری را یک قدم پیش تر ببرد رهبری آموزشی خوانده می شود. وی معتقد است که نقش رهبر آموزشی عبارت است از حمایت، تقویت، یاری و مساعدت و سرانجام همکاری کردن نه دستور دادن. فهرست مطالب: اصول مدیریت آموزشی هدف کلی پیشگفتار ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی تحول ...