• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله بررسی عوامل پدید آورنده ورشکستگی و ارزیابی آن


بررسی عوامل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن (مطالعه موردی کارخانه کارتن سازی آرش فراز شرق زاهدان ) چکیده مقاله ورشکستگی آخرین مرحله از حیات اقتصادی شرکتها است و بر همه ذینفعان شرکت تاثیر میگذارد. بنابراین بررسی عوامل ورشکستگی از اهمیت برخوردار می باشد همچنین تاثیر داده های مالی در بررسی عوامل ورشکستگی با یکدیگر مقایسه گردید. هدف این پژوهش، نخست ارائه مبانی تئوریکی تحقیق و بررسی علل ورشکستکی شرکت ها با مطالعه نمونه شرکت ...

مقاله بررسی ورشکستگی با رویکرد جرم شناختی


بررسی ورشکستگی با رویکرد جرم شناختی چکیده مقاله ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشداما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال ...

مقاله ورشکستگی به تقلب


ورشکستگی به تقلب پیشگفتار مقاله در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با ...

مقاله ورشکستگی


ورشکستگی Failure ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت[۱]» است. در زبان انگلیسی به ورشکستگی “[۲]Bankruptcy” گفته می‌شود. در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان “[۳]Banqueroute” دارد. ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است. «به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود.»[۴] و تعهدات تجاری خود را ...