• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت آسایش حرارتی


آسایش حرارتی بخشی از فایل پاورپوینت آسایش حرارتی (دمای رفاه) دمای طبیعی درون بدن انسان ۳۷ درجه سانتیگراد و دمای سطح پوست ۳۲درجه سانتیگراد است . بنابراین طبق اصل ترمودینامیک ، چنانچه بدن در محیطی گرمتر از پوست قرار گیرد شروع به جذب گرما کرده و در غیراین صورت به تدریج گرمای خود را از دست خواهد داد . در شرایط گرم بدن با افزایش گشادگی رگها جریان خون را در سطح پوست بیشتر کرده ...