• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله تئاتر درمانی


تئاتر درمانی چیست؟ در اوایل قرن بیستم، دکتر ژاکوب لوی مورنو اساس نظریه سایکودرام یا تئاتر درمانی را در وین بنیان‌ گذاشت. او در سال ۱۹۲۱ سایکو درام را «علم کشف حقیقت» نامید و موضوع آن را چنین تعریف کرد: تئاتر درمانی نوعی کاوش علمی جهت دریافت حقیقت از طریق شیوه‌های نمایشی است، امروزه هر بار که اصطلاح تئاتر درمانی را می‌شنویم، شاید بی آن که معنای دقیق آن را بدانیم، تلفیقی از امکانات ...