• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت همکاری الکترونیکی و زنجیره تامین با زیرساخت IT


مقدمه استفاده از اینترنت، فناوری تبادل اطلاعات الکترونیکی (EDI)، و فناوری‌ های مشابه در سازمان‌های زنجیره تامین به سرعت در حال گسترش است. بر اساس تحقیقات انجام‌ شده در چارچوب زیرساخت فناوری اطلاعات (IT)، ارتباطات بین‌ سازمانی و شبکه‌ های بازاریابی، این مطالعه یک مدل تحقیقی توصیفی را ارائه می‌دهد. ادبیات زیرساخت بین‌ سازمانی فناوری اطلاعات به عنوان یک مجموعه از منابع IT تعریف می‌شود که در داخل سازمان‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود و شامل ...