• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت آسیب های شایع در بسکتبال

آسیب های شایع در بسکتبال بخشی از پاورپوینت اسپرین Sprain اسپرین یکی از آسیبهای رایج بسکتبال است ،شامل اسپرین دنده ها ،اسپرین مفصل جناغی چنبری،اسپرین کف و روی دست،اسپرین انگشتان دست،اسپرین ساق پا،ولی اسپرین مچ پا شایع تر است. اسپرین مچ پا علل آسیب: فشار شدید و چرخش ناگهانی در جهت خلاف محل آسیب: مچ پا و لیگامنت های اطراف محور حرکتی مفصل پا علائم : درد شدید ،تورم،حساسیت مو ضعی،محدودیت حرکتی کاهش قدرت عضلانی ،اسپاسم عضلانی کمک های اولیه: کمپرس ...