• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت عکاسی 17 اسلاید


عکاسی به عمل فرآیند ثبت تصاویر از طریق دریافت و ضبط نور روی یک سطح حساس به نور، مانند نگاتیو (فیلم) یا سنسور الکترونیکی، اشاره دارد. الگوهای نوری که از اشیاء بازتاب یا انتشار می‌یابد، بر روی سطح حساس به نور مثل هالوژن نقره یا سنسور، اثر می‌گذارد و تصاویر ثبت می‌شوند. عکاسی سه بعد علمی، صنعتی و هنری را دربرمی‌گیرد. در ابتدا به عنوان علمی شناخته شده و سپس به صنعتی ...