• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت پیرامون جن ها

پاورپوینت با موضوع جن ها تحقیق پیرامون واقعیاتی درباره اجنه بخشی از مقاله جن ها مثل انسان جنسیت و نر یا ماده دارند تولید مثل می کنند و تشکیل خانواده می دهند و به صورت جماعت زندگی می کنند ولی جامعه ندارند جن نسبت به انسان زیاد عمر می کند حدود ۱۰۰۰ سال به بالا. جن هایی که درسوره ی جن از آنها نام برده شده که وقتی اولین بار آیات قرآن را شنیدند از ...