• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت عوامل اقتصادی موثر بر جریان پول و سرمایه

عوامل اقتصادی موثر بر جریان پول و سرمایه عوامل اقتصادی موثر برجریان پول و سرمایه (تحولات – تورم – تغییرات نرح بهره) ادبیات موضوع “ماسون” جریان تراکم سرمایه را شامل سه مرحله می‌داند: – افزایش در حجم واقعی پس‌اندازها – بسیج منابع مالی پس‌انداز از طریق موسسات پولی و مالی – سرمایه‌گذاری وجوه پس‌انداز شده به منظور تراکم سرمایه مجدد. عوامل موثر بر شکل‌گیری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور درآمد با نگاهی به آمارهای درآمد سرانه در کشور طی ۳۰ سال ...