• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت اقتصاد و ورزش


رابطه اقتصاد و ورزش اقتصاد و ورزش عقیده غالب در بین مردم بعضی از جوامع نگریستن به ورزش به مانند یك كالای مصرفی است. و از اهمیت آن در تولید و رشد و توسعه اقتصادی و توزیع بهتر درآمدها غافل‌اند. هر چند پرداختن به ورزش نیازمند به هزینه‌های بالای زیربنایی است ولی این هزینه‌ ها را نمی‌توان در كنار مخارج و هزینه‌های مصرفی قرار داد. بخشی از پاورپوینت اقتصاد و ورزش میزان هزینه دولت در ...