• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تحقیق در مورد خوک


خوک یک حیوان پستاندار اهلی با ریشه در خانواده گرازان و راسته جفت‌ سم‌ سانان است. این حیوان به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تولید گوشت در جهان شناخته می‌شود، به همین دلیل پرورش خوک به عنوان صنعتی مهم در کشورهای مختلف دنیا شناخته می‌شود. خوک یک جانور خوشاقلو است که در محیط‌های اجتماعی قوی خود زندگی می‌کند و بسیار باهوش است. این حیوان با یادگیری و حل مسائل بسیار زیاد، به سرعت ...