• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله درباره صنعت خودرو

صنعت خودروسازی بخشی از مقاله مقدمه ای بر تولید : صنعت خودرو از صنایعی می باشد که در آ ن تقریبا تمامی روشهای مهندسی بکار گرفته می شود و حجم عظیمی از عملیات در آن صورت می گیرد تا محصول مورد نظر ساخته شود. در کشورهای پیشرفته اغلب کارخانجات خودرو سازی بسوی مکانیزه کردن عملیات اصلی مونتاژ در خط تولید کارخانه پیش می روند و قطعاتی که در خودرو استفاده می شود را به شرکتهایی که ...