• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت کارآفرینی سازمانی شرکتی تالیف دکتر زالی

کارآفرینی سازمانی شرکتی تالیف دکتر زالی بخشی از فایل مقاله و پاورپوینت نظریه و مدل‌ های کارآفرینی سازمانی صاحب نظران مختلف، چارچوب‌های علمی‌و کاربردی متعددی را برای ایجاد سازمان کارآفرینانه ارائه نموده‌اند که در این فصل برخی از این مدلها ارائه می‌گردند این مدلها عبارتند از: مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن؛ ایکولز و نک؛ کوراتکو و همکاران؛ تامپسون؛ چن و همکاران؛ آیرلند و همکاران؛ آنتونسیک و هیستریچ؛ گاث و گینزبرگ؛ کوین و اسلوین؛ زهرا؛ ...