• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولاقدام پژوهی چگونه میتوانم استرس دانش آموزم را برطرف کنم

چگونه میتوانم استرس دانش آموزم را برطرف کنم چکیده اقدام پژوهی در ابتدای سال جدید در بین دانش آموزان پایه دوم متوجه شده ام که یکی از دانش آموزانم در کلاس درس فعال نیست و اگر از آن پرسیده ام به شدت ترس داشت.آن ترس در آن به حدی بود که شروع به گریه می کردن.بعد از مشاهده این مسئله در کلاس درسم که در مدرسه ابتدایی بنت الهدی صدر بود.تصمیم گرفتم که با ...