• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
ساخت انواع سد در ایران اسلام یبه عنوان یک راهکار اساسی جهت حل بحران آّب و رونق کشاورزی محسوب می شود بتن غلطکی یا RCC روش جدیدی در ساخت سدهای وزنی