• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله ساختار میتوکندری در انسان و نقش آن در ایجاد بیماریهای مختلف میتوکندری


میتوکندری چیست میتوکندری در یاخته سلول اندامکی است که وظیفه آن تنفس سلولی بوده و در واقع نوعی اندامک انتقال انرژی محسوب می شود ساختار میتوکندری در انسان و نقش آن در ایجاد بیماریهای مختلف میتوکندری مقدمه مقاله اولین گزارشات در ارتباط با ساختارهای درون سلولی شبه میتوکندری به ۱۵۰ سال پیش برمی‌گردد. واژه میتوکندری که از دو کلمه یونانی mitos بمعنی نخ یا رشته و chondros به معنی گرانول منشا گرفته است؛ برای اولین ...