• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

ترجمه مقاله رشته مهندسی پزشکی و پردازش تصویر


مقاله ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی و پردازش تصویر با عنوان روش تقسیم بندی آستانه ای تصویر دو بعدی اوتسو براساس الگوریتم بهبود یافته کرم شب تاب چکیده: به منظور حل مشکلات مرتبط با تقسیم‌ بندی آستانه‌ای دو بعدی تصاویر، یک رویکرد بهبود یافته برای الگوریتم کرم شب تاب با استفاده از تاثیر بهترین مکان تاریخی گروه در فرآیند به‌ روز رسانی مکان کرم‌ های شب تاب ارائه شده است. سپس، با بهره‌ گیری ...