• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله امام حسن عسکری


مقاله کامل در مورد امام حسن عسکری مقاله امام حسن عسکری علیه السلام: «من به حال اهل خراسان غبطه می خورم که دانشمندی بسان فضل بن شاذان در میان آنهاست. و به او دسترسی داشته و از محضرش بهره می برند.» «خدا فضل را رحمت کند.» نیشابور در عصر فضل بن شاذان فضل بن شاذان در سال ۲۶۰ وفات نموده، و چنانکه بعد از این خواهیم گفت. وفات وی به نقل مورخان در سن پیری ...