• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (EQ-i)


پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (EQ-i) یک ابزار معتبر با 90 سوال است که برای اندازه‌گیری هوش هیجانی و خصوصیات مرتبط با آن استفاده می‌شود. این ابزار از طریق ارزیابی احساسات فرد، مهارت‌های اجتماعی، تنظیم احساسات، و دیگر عوامل مشابه، به تحلیل و توصیف هوش هیجانی افراد می‌پردازد. EQ-i یک ابزار مهم در زمینه توسعه فردی، رهبری، و مدیریت احساسات می‌باشد. معرفی پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (EQ-i) از 90 سوال استاندارد تشکیل ...