• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت ساختارهای پنج گانه هنری مینتزبرگ


ساختارهای پنج گانه هنری مینتزبرگ Henry Mintzberg مقدمه پاورپوینت ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می شود. نمودار سازمانی نیز یک نماد قابل رویت از کل فعالیت ها و فرآیند های سازمان است ساختارهای سازمانی تحت تاثیر اهداف و استراتژی محیط تکنولوژی اندازه سازمان ابعاد سازمانی به دو گروه طبقه بندی می شوند: متغیرهای محتوایی معرف کل سازمان و جایگاه آن می باشند .این متغیرها می توانند مبهم باشند زیرا نشان دهنده ی سازمان و محیطی هستند که ...