• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت معماران مدرن


معماران مدرن هانری لابروست  henri Labrouste (1801 – ۱۸۷۰) هانری لابروست به عنوان معمار و مهندس سازه مطرح بود. در سال ۱۸۰۱ در فرانسه متولد شد، در مدرسه بوزار معماری خواند و در سال ۱۸۲۵ جایزه  Grand Pria de Romeرا از مدرسه گرفت و به مدت ۵ سال به ایتالیا رفت. او شگفت‌زده مهارت و فن ساختمان و ارگانیسم ‌معماری ایتالیا شد. در ۱۸۳۰ با پختگی کامل و طالب تجدد اجتماعی، اخلاقی و فکری به پاریس بازگشت ...