• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

آموزش اصول هدف گیری و تیراندازی با سلاح


آموزش تیراندازی بخشی از پاورپوینت در این بخش شناخت کلی و بدون ورود به آموزشهای تخصصی برای همه رشته های تیراندازی ارائه می گردد ، سپس در بخشهای پایانی به دو رشته تفنگ و تپانچه بادی پرداخته می شود. مقدمه از زمان اختراع و بکارگیری سلاحهای آتشین و حتی قبل از آن از زمان استفاده از سلاح های پرتابی مانند تیر و کمان ، نیزه ، فلاخن و… دقت در تیراندازی مورد توجه بوده این توجه ...