• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت هوش هیجانی معلمان و رابطه آن با رضایت از زندگی و رضایت شغلی


این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی در معلمان رومانی است، همچنین تلاش دارد تا ارتباط بین هوش کاری و رضایت کلی از زندگی معلمان را مورد مطالعه قرار دهد. هدف اصلی این مقاله، کشف ارتباط مثبت بین هوش هیجانی و نگرش مثبت نسبت به کار و همچنین رضایت کلی از زندگی معلمان است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که تفاوت‌های معناداری بین هوش کاری معلمان، رضایت ...