• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله ذیحساب نقش ذیحساب در دستگاههای دولتی و بودجه سازمانهای دولتی


مقاله ذیحساب نقش ذیحساب در دستگاههای دولتی و بودجه سازمانهای دولتی ذیحساب چه کسی هست؟ بر اساس ت تعریف ماده ۳۱- ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت اموراقتصادی و دارائی ازبین مستخدمین رسمی واجدصلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم دراجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می شود. تعریف ذیحساب ...