• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه در مورد اسکیزوفرنی


پرسشنامه استاندارد مقیاس علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (PANS) معرفی پرسشنامه روانشناسی علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی مقیاس علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی PANS در سال 1986 توسط کی ، فیزبین و اوپلر جهت اندازه گیری شدت نشانه های مثبت و منفی بیماران اسکیزوفرن ساخته شد. این پرسشنامه یک مقیاس پزشکی است که به طور گسترده در بررسی درمان های ضد روانپریشی استفاده شده است. نام این مقیاس به دو دسته نشانه مثبت و منفی ...