• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه در مورد اعتماد به خرید اینترنتی


دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت ادراک شده خرید اینترنتی یو و دانتو معرفی پرسشنامه پرسشنامه کیفیت ادراک شده خرید اینترنتی توسط Yoo و Donthu  در سال ۲۰۰۱  ساخته شده است که از ۹ گویه و ۴ خرده مقیاس سهولت استفاده (۲ سوال)، طراحی زیبا (۳ سوال)، سرعت پردازش (۲ سوال) و امنیت (۲ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش کیفیت ادراک شده خرید اینترنتی بکار می رود روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی ...