• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سنجش تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشور از دید گردشگران، توسط اکبرپور در سال ۱۳۹۰ به منظور سنجش اولویت بندی تاثیر ابزارهای تبلغاتی بر جذب گردشگران اروپایی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و ۶ مولفه می باشد و با طیف ۵ گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (بنر‎های تبلیغاتی آنی ...