• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقیاس آخرت نگری ابراهیمی – بهرامی ۱۳۹۰

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس آخرت نگری ابراهیمی - بهرامی ۱۳۹۰ شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه مقیاس آخرت نگری توسط ابراهیمی و بهرامی در سال ۱۳۹۰ با استفاده از آیات و روایات استخراج شده از منابع دین مقدس اسلام ساخته شده است. این پرسشنامه ابتدا شامل ۷۷ سوال بود . که با اجرای تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی و چرخش پروماکس با چهار عامل برخی از سوالها حذف ...